Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu son günü: Tercihler ne zaman?

admin

Öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu “aile birliği, sağlık, can güvenliği mazereti ile engellilik durumu ve diğer nedenler”den birine bağlı olarak mazereti bulunanların kapsayacak, il içi ve iller arasında gerçekleştirilecek.

MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Öğretmenler mazerete bağlı yer değiştirme işlemi için birinci aşamada 2-8 Ocak 2024 tarihleri arasında belgeleri ile birlikte mazeretlerini bildirecek.

Ön başvurusu onaylananlar, ikinci aşamada 13-17 Ocak 2024 tarihleri arasında MEBBİS üzerinden eğitim kurumu tercihinde bulunacak.

MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Atamalar 18 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleştirilenlerin ayrılma işlemleri, 19 Ocak 2024 tarihi itibarıyla yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

– Bakanlığımız kadrolarında görev yapan öğretmenler bu duyuru kapsamında başvuruda bulunabilecektir. Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen kadrolarına atananlardan 19 Ocak 2024 tarihi itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu toplam üç yıllık çalışma süresini tamamlamayanlar başvuruda bulunamayacaktır.

– Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanlardan, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ya da 7433 sayılı Kanun kapsamında ön başvurunun son günü olan 8 Ocak 2024 tarihine kadar öğretmen kadrosunda göreve başlayanlar da bu bölümün 1 inci maddesinde yer alan şartı sağlamak kaydıyla bu duyuru kapsamında başvuru yapabilecektir.

– Başvurular duyuruda yer alan “E.YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ” doğrultusunda “Ön Başvuru” ve “Tercih Başvurusu” olmak üzere iki aşamalı olacaktır. Birinci aşamada başvuru yapmayanlar ikinci aşamada tercih başvurusunda bulunamayacaktır.

– 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamındaki eğitim kurumları ve bilim ve sanat merkezleri hariç olmak üzere, alanlar itibarıyla norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarının tamamı ile alanlar itibarıyla muhtemel boşalacak eğitim kurumları tercih edilebilecek olup öğretmenlerin tercih edebilecekleri eğitim kurumları listesine ikinci aşamada başvuru sistemi üzerinden erişilebilecek, yer değiştirmeler tercih edilen eğitim kurumları dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir. Hizmet puanının hesabında yer değiştirme başvurusunun (tercih başvurusu) son günü, hizmet süresinin hesabında ise 19 Ocak 2024 tarihi esas alınacaktır.

– Yer değiştirmeler, tercihler dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek olup başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacağından ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekmektedir.

– Sağlık durumu veya can güvenliği mazereti ile engellilik durumuna veya diğer nedenlere bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunan ve başvurusu uygun görülen öğretmenlerin bu bölümün 1 inci maddesinde belirtilen şartı taşıması kaydıyla öğretmen olan eşleri de talebi halinde yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

– Sağlık durumu hariç olmak üzere, haklarında yapılan adli ve idari soruşturma sonucunda görev yerleri; il dışına değiştirilenler daha önce görev yaptıkları il’e, il içinde değiştirilenler daha önce görev yaptıkları ilçeye, ilçe içinde değiştirilenler ise daha önce görev yaptıkları eğitim kurumuna ön başvurunun son günü itibarıyla aradan üç yıl geçmeden atanma isteğinde bulunamayacaktır.

– Başvurular, “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerindeki “MEBBİS Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu” doldurularak yapılacak ve belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecektir. Başvuru formu eğitim kurumu müdürlüğünce onaylanacak ve bir örneği öğretmene verilecektir.

– Öğretmenler, başvuru formunun gerçeğe uygun şekilde doldurulmasından sorumludur. Öğretmenler başvuruları onaylanmadan önce eğitim kurumu yöneticiliklerinden belgeye dayalı bilgi düzeltme talebinde bulunabilecektir. Başvuru süresi içinde bilgi düzeltme talebinde bulunanlardan; onay aşamasındaki başvurular reddedilerek, onaylanmış başvurular ise iptal edilerek öğretmenlerin yeniden başvuru yapmaları sağlanacaktır.

– Öğretmenler, başvuru süresi içinde görevli olduğu eğitim kurumuna ya da kadrosunun bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme başvurusundan vazgeçebilecektir. Bu durumda öğretmenlerin başvuruları elektronik ortamda da iptal edilecektir.

– Öğretmenlerin şahsen başvuru yapmaları esas olmakla birlikte görevli oldukları il/ilçe dışında bulunan öğretmenler, ibraz edilecek belgeleri e-posta, telefon, faks gibi uygun iletişim araçlarıyla kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne süresi içinde ulaştırarak başvurularının onaylanmasını isteyebilecektir. Yöneticiler uygun olan başvuruları süresi içinde elektronik ortamda onaylayarak formun çıktısını göreve başladıklarında öğretmenlere imzalattıracaktır.

– Müstakil müdürlüğü bulunmayan eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ile kadroları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde bulunan öğretmenler, başvurularını kadrolarının bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine yapacaktır.

– Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev sürelerinin veya izinlerinin 5 Şubat 2024 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Bu kapsamda yer değişikliği yapılanlardan en geç 9 Şubat 2024 tarihine kadar görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

– Başvurular birinci aşamada sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylanacaktır. İkinci aşamada ise eğitim kurumu tercihleri alınacak olup eğitim kurumu müdürlüklerince elektronik ortamda onaylanacaktır.

– Başvuruları il millî eğitim müdürlükleri tarafından reddedilenler ön başvuru süresi ve E. Başvuru ve Atama Takvimi’nde belirtilen 10-11 Ocak 2024 (16.00) tarihi içerisinde, eğitim kurumu ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince reddedilenler ise sadece ön başvuru süresince başvurularının reddedilme gerekçeleri doğrultusunda gereken belgelerle birlikte yeniden başvuru yapabilecektir.

– Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle veya posta yoluyla yapılan başvurular, gerekli şartları taşımayan başvurular, gerçeğe aykırı bilgi ve belgeyle ya da istenilen bilgiler uygun biçimde işaretlenmeden yapılan başvurular ile Elektronik Başvuru Formu çıktısı imzalanmadan ve/veya onaylanmadan yapılan başvurular geçersiz sayılacak; geçersiz başvurulara dayalı yer değiştirmeler iptal edilecektir.

– Yer değiştirme sürecinde yapılan işlemlerle ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğretmenler ile gerekli kontrolleri yapmadan bu başvuruları onaylayan sorumlular hakkında yasal işlem yapılacaktır.

– Yer değiştirme sürecinde ihtiyaç duyulan açıklamalar Bakanlığın “personel.meb.gov.tr” internet adresinden ayrıca duyurulacaktır.

Yorum yapın

vozol 12000 vozol 10000 vozol puff vozol 20000 vozol 10000 vozol neon 10000 vozol 12000 time casino casino siteleri